ประเภทธุรกิจ และการบริการ

1. ระบบ iNTELLIGENT APPLICATION PLATFORM (iCAP) เป็นระบบที่ให้บริการเสริมบนมือถือทางด้าน Short Message Service (SMS) , Multimedia Messaging Service (MMS) และ Wireless Application Protocol (Wap) โดยจะเป็นการให้บริการในส่วนของระบบที่เชื่อมต่อกับ Operator ได้แก่ AIS DTAC TrueMove และดูแล Technical Support ให้กับ Content Partner เหมาะสำหรับ ผู้ที่มี Content และต้องการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ Content โดยนำ Content เดิมที่มีอยู่แล้วมาให้บริการเสริมผ่านมือถือ โดยมี Partner ใช้บริการในส่วนนี้ได้แก่ บริษัท IdealPlaza , บริการ Wowidols, Thailand News , บริการ Hot Lotto , บริการดวง SMS มงคล , ทีวี ผ่านดาวเทียม Nice TV , ทีวี ผ่านดาวเทียม MB Channel และอื่นๆอีกหลายบริการ

2. บริการ IT & Network Outsourcing เป็นการให้บริการจัดเจ้าหน้าที่ดูแลทั้งทางด้าน Core Network, ระบบคอมพิวเตอร์, IT Service Desk และ Corporate Application โดยได้รับความไว้วางใจจาก หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐ และเอกชนใช้บริการได้แก่
       -2554 บริษัทการบินไทย(Thai Airways) หน่วยงาน VO-N จัดเจ้าหน้าที่ดูแล IT Service Desk ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหา การใช้งานของ User ณ สำนักงานใหญ่ การบินไทยโดยมี User ประมาณ 3,000 คน
       -2553 บริษัทอินเตอร์เน็ต ไทยแลนด์ (iNET) จัดเจ้าหน้าที่ดูแล Core Network สำหรับ Project กรมบัญชีกลาง และได้รับคำชื่นชมจาก ลูกค้าเป็นอย่างดี
       -2552, 2553 บริษัทดีแทค (DTAC) จัดเจ้าหน้าที่ดูแล Corporate Application ระบบ Campaign & SFA โดยดูแลรับผิดชอบตลอด 24 ชั่วโมง 7วัน

3. บริการ Software Development เป็นการให้บริการเขียน Application Software และจัดส่งเจ้าหน้าที่เขียน Application Software ไปประจำหน่วยงานเพื่อทำ Project ต่างๆ โดยเน้นใช้ภาษา JAVA , Phyton

4. บริการ i-WiFi เป็นอีกหนึ่งของการให้บริการ อินเตอร์เน็ต 3G บนรถโดยสารผ่านเครือข่าย กสท. CAT CDMA 3G และมีบริษัท รุ่งกิจ ทัวร์ รถโดยสารประจำสาย ภูเก็ต-ชุมพร ติดตั้งใช้งาน

 

Partner